Chiến lược phát triển

Ngày 10-10-2013 14:06:15

                                                

Sứ mệnh

Toàn Việt hoạt động nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất cho khách hàng, không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên, lợi nhuận phù hợp cho cổ đông và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

 

Giá trị

Khách hàng là trung tâm. Chuyên nghiệp trong công việc. Thân thiện trong cuộc sống.

 

Mục tiêu và định hướng phát triển

  • Xây dựng Toàn Việt thành Công ty tiếp thị và phân phối chuyên nghiệp đầu tiên trong ngành linh kiện, phụ tùng và nội thất xe hơi.
  • Tăng trưởng một cách vững chắc với mức tối thiểu 40%/năm.
  • Hoàn thiện hệ thống quản trị trong Công ty: Kinh doanh, Marketing, Tài chánh Kế toán, Nhân sự, hệ thống kiểm soát nội bộ, mua hàng, sản phẩm, chất lượng, dịch vụ khách hàng và hệ thống giao hàng, bảo hành.
  • Gìn giữ, tuyển dụng và đào tạo phát triển nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao từ cấp quản lý đến nhân viên.
  • Xây dựng thành công hệ thống phân phối chuyên nghiệp (Con người, hệ thống phân phối, hệ thống quản lý).
  • Tiết kiệm chi phí, tập trung ưu tiên đầu tư vào chi phí nguồn nhân lực.
  • Thiết lập hệ thống bảo hành chuẩn mực.
  • Xây dựng chuẩn mực văn hóa Công ty.

Lợi thế cạnh tranh

Kinh nghiệm, khả năng tổ chức phân phối hiệu quả giúp đối tác cung cấp xây dựng thương hiệu mạnh trong thời gian nhanh nhất, khả năng chiếm lĩnh thị trường mạnh với chi phí hoạt động thấp.

 

Phương châm hoạt động của Toàn Việt

Đối với đối tác: Toàn Việt là một doanh nghiệp uy tín, tổ chức phân phối chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đối với khách hàng: Sản phẩm Toàn Việt phân phối luôn uy tín về chất lượng cao và thiết thực cho cuộc sống hiện đại.

Đối với nhân viên: Toàn Việt mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần cao hơn, ý nghĩa hơn.

Đối với cổ đông, Ngân hàng, nhà đầu tư: Toàn Việt là doanh nghiệp luôn phát triển và xứng đáng để đầu tư.

Đối với cộng đồng: Toàn Việt luôn đóng góp tích cực để góp phần nâng cao giá trị cuộc sống.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Toàn Việt luôn tuân thủ pháp luật và hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế.

Đối với cơ quan truyền thông: Toàn Việt là cộng tác viên chuyên nghiệp, chia sẻ tích cực về mặt thông tin.