Chính sách và Con người

Ngày 12-10-2013 27:42:11

Với sứ mệnh đã cam kết, Ban lãnh đạo đưa ra chính sách thưởng để quản lý thành tích cán bộ nhân viên theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Đào tạo

Ngày 12-10-2013 36:41:11

Công ty luôn khẳng định rằng: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư về con người, để thúc đẩy sự thành công của công ty trong tương lai.

Quyền lợi và Chế độ

Ngày 12-10-2013 35:40:11

Được coi là một trong 3 thế mạnh cốt lõi cho sự phát triển bền vững của công ty, chính sách nhân sự luôn được quan tâm hàng đầu.

Vị trí tuyển dụng

Ngày 12-10-2013 38:39:11

Với Tầm nhìn “Toàn Việt sẽ trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu về ngành thiết bị, nội thất, đồ chơi ô tô tại Việt Nam”. Gắn liền với định hướng phát triển hơn nữa trong tương lai, trong quá trình phát triển.