Đào tạo

Ngày 12-10-2013 36:41:11

Trong thị trường lao động cạnh tranh ngày nay, nhu cầu có được những nhân viên có đủ kỹ năng vượt quá khả năng cung cấp. Thực trạng cho thấy nguồn nhân lực công nghệ còn khan hiếm hơn rất nhiều. Tìm được một nhân viên am hiểu vừa môi trường kinh doanh, vừa môi trường liên quan đến vận hành công nghệ là một khao khát mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng gặp phải.

 

Chính vì vậy, Toàn Việt hiểu rằng đầu tư nâng cao chất lượng, năng lực công nghệ cho chính những nhân viên đang có. Điều này giải quyết được nhu cầu bức thiết về nhân sự công nghệ, đồng thời tạo điều kiện gắn bó lâu dài giữa nhân viên và doanh nghiệp.

                                             

 

Việc đào tạo không chỉ trang bị cho nhân viên những kỹ năng nghề nghiệp mà điều này cũng chỉ ra rằng bạn đang đầu tư vào họ và tạo điều kiện để họ sát cánh với tổ chức. Nhân viên cũng sẽ cảm thấy được khuyến khích và có động lực hơn.

 

Bởi thế, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, trao đổi, huấn luyện kỹ năng cho nội bộ các thành viên Toàn Việt. Chúng tôi coi đó là để chăm sóc nguồn nhân lực, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó với công ty đồng thời cũng là dịp để chúng tôi phát hiện, bồi dưỡng và phát triển thêm các năng lực khác của các thành viên.