Văn hóa doanh nghiệp

Ngày 10-10-2013 39:04:15

                                                         

 

Văn hóa doanh nghiệp:

- Con người là trung tâm của vũ trụ.

- Sự phát triển của mỗi cá nhân giúp xã hội tiến bộ hơn.

- Sự đoàn kết trở thành nguồn lực to lớn, mang lại phồn vinh cho dân tộc.

- Công dân điện tử hóa sẽ giúp người Việt tiến xa hơn.

- Công ty xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp là một bản sao thu nhỏ của người Việt truyền thống, một lối suy nghĩ văn minh không bị giới hạn bởi địa lý.

Mỗi cá nhân là:

- Một người Việt giàu lòng nhân ái.

- Hăng say lao động sản xuất, sáng tạo khoa học kỹ thuật.

- Kiên cường phát triển đất nước giàu mạnh.

- Hội nhập và phát triển vì tiến bộ xã hội.

Chúng tôi muốn các bạn nhìn nhận mình là một người bạn gần gũi, một người Việt của sự tiến bộ.

 


Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Văn hoá của doanh nghiệp được thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên, đối tác khi quan hệ thì ngoài việc quan tâm tới lợi nhuận của công ty, đối tác còn đánh giá doanh nghiệp qua văn hoá của doanh nghiệp đó.

Tại Toàn Việt, văn hóa doanh nghiệp được thể hiện đồng nhất mà bất kỳ vị khách hay đối tác nào tiếp xúc đều thấy và cảm nhận được. Chúng tôi tạo ra niềm đam mê công việc gắn liền với các hoạt động tập thể và chia sẻ với cộng đồng.